DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 04.07.2014 08:42:33 

Sebastián je naše slniečko

Sebastián má viacero diagnóz

-hydrocefalus

-epilepsia

-DMO

 

 Čo je to hydrocefalus

 Najstručnejšou a zároveň najvýstižnejšou definíciou hydrocefalu je preklad termínu: hydrocefalus je vodnatieľka mozgu. Centrálny nervový systém vzniká ako nervová rúra a preto sa v nej vyskytuje dutina. V mozgu túto dutinu predstavujú komory. Tvorí sa v nich likvor. Systémom otvorov a kanálikov likvor prúdi z komôr do iných priestorov mozgu a miechy. Likvor sa vstrebáva na povrchu mozgu v strednej čiare. Ak vznikne porucha na ktoromkoľvek stupni, dôsledkom je hydrocefalus. Komunikácia sa na niektorom stupni uzavrie, vznikne obštrukčný hydrocefalus (približne 94% prípadov u detí). Nadprodukcia likvoru je druhou príčinou vzniku hydrocefalu (približne 3% prípadov u detí, napríklad pri niektorých nádoroch v mozgových komorách). Porucha vstrebávania je treťou príčinou vzniku hydrocefalu.

V súčasnosti je najpoužívanejšia liečba hydrocefalu zvod likvoru. Z mozgovej komory, kde sa likvor tvorí, priamo do dutiny, ktorá je schopná likvor vstrebávať (resorbovať). Najrozšírenejší je ventrikuloperitoneálny zvod (z anglického shunt), z komory do dutiny brušnej. Na druhom mieste je ventrikuloatriálny zvod likvoru – do pravej predsiene srdca. V minulosti sme ho používali častejšie, v súčasnosti ojedinele. U detí sa horný koniec hadičky, komorový – ventrikulárny kateter, zavádza za a nad pravým uchom cez trepanačný návrt lebky do záhlavového (okcipitálneho) rohu mozgovej komory. Iným miestom na hlave, kde volíme trepanačný návrt môže byť čelová (frontálna) oblasť. Dolný koniec hadičky, distálny kateter, sa ukladá do dutiny brušnej. Cez malý rez na bruchu sa ukladá voľne. Pri predsieňovom zvode do srdca sa dolný koniec hadičky zavádza cez krčnú žilu. Jeho poloha sa počas operácie kontroluje rontgenom.

 

                                                                                                                                                                                                          MUDr.František Horn

 

Sebastián má 4-komorový posthemoragický hydrocefalus korigovaný VP shuntom.

Pojem hydrocefalus bol pre nás neznámy a dôsledky ešte viac. Začiatok bol veľmi dramatický, ako asi u väčšiny prípadov.

Pokým sa pristúpilo k zavedeniu ventilu, predchádzalo tomu veľa zdravotných komplikácií. 2x externá drenáž k tomu infekcia, zápal pľúc, sepsa a neustále vracanie. Tri dlhé mesiace na oddelení  .............v nemocnici na Kramároch, plno hadičiek a pípajúcich prístrojov okolo, boli pre nás večnosť.
No vďaka skvelým lekárom MuDr. Králikovi a MuDr. Hornovi  a ľudskému prístupu sestričiek na oddelení sme to ako tak všetko zvládli.

Po zavedení ventilu sa zdravotný stav stabilizoval.

Následne s touto diagnózou súvisia aj ďaľšie jeho ochorenia …

CTP- centrálna tonusová porucha, čo sa snažíme korigovať cvičením vojtovou metódou a epilepsia

 

Pri takýchto diagnózach máme šťastie, že návštevy nemocníc a lekárov nie sú časté.

Verím, že radosť, ktorú prežívame odvtedy každý rok pri odchode z ordinácie od  MuDr. Horna.........nás ešte dlho bude sprevádzať

 

  

Čo je to epilepsia

 

Mozog prenáša a uchováva informácie podobne ako elektrické okruhy. Keď vzniká v mozgu abnormálna elektrická aktivita, dôjde k vysadeniu. Táto abnormálna elektrická aktivita mozgu je prenášaná do tela ako nesprávne signály, a to vedie ku vzniku abnormálnej svalovej aktivity, dýchania, atď. Špecifické symptómy sa vzťahujú k tej časti mozgu, z ktorej pochádza táto abnormálna elektrická aktivita.

 

Sebastián má sekundárnu epilepsiu, čo znamená, že príčina je známa.

Mal niekoľko typov záchvatov, po jednom sme boli hospitalizovaní v nemocnici. Záchvaty, ktoré boli väčšie,

akoby boli predzväsť nejakej choroby. Asi po roku liečby sme to dostali pod kontrolu a bol rok bez záchvatov.

Teraz sa záchvaty znovu objavili a zvyšovala sa dávka liekov.

 

Jeden z posledných epileptických záchvatov, po ktorom sme boli hospitalizovaní v nemocnici,

dostal v spánku a našiel ho starší brat Jakub. Bol to preňho šok, bál sa, že zomrie.

Ťažko dieťaťu vysvetliť, aby zachoval kľud, keď my dospelí sme boli z toho vystrašení.

Bol to nepríjemný zážitok pre celú rodinu a verím, že takýchto nepríjemných zážitkov budeme mať čo najmenej.

 

Čo robiť, keď príde záchvat?

1.       Ostať pokojný

2.       Položiť pacienta na mäkký povrch (koberec, pohovku, trávnik)

3.       Odstrániť okuliare (ak osoba nejaké nosí) a uvoľniť všetky úzko stiahnuté veci

4.       Položiť niečo mäkké pod hlavu osoby (vankúš, kabát) a uložiť osobu nabok

5.       Nesnažiť sa spútavať, tlačiť osobu

6.       Ostať s pacientom, až kým sa osoba nepreberie, kým jej nebude lepšie

7.       Zavolať lekára alebo dospelého

 

 Čo je to DMO

Detská mozgová obrna - je závažné postihnutie hybného vývoja podmienené prenatálnym, perinatálnym alebo včasne postnatálnym poškodením mozgu. Je to nepokračujúce funkčné poškodenie mozgu dieťaťa. Je charakteristické poruchami nervového a svalového systému v oblasti svalového napätia, sily, koordinácie a priebehu pohybu. Vzniká z poškodenia mozgu pred jeho dozretím.
PRÍČINY DMO
· v prenatálnom období ochorenia matky počas tehotenstva, nedostatočná výživa, röntgenové žiarenie, nadmerné duševné zaťaženie, genetické činitele, rubeola matky, ľadvinové ochorenia a poruchy krvného obehu u matky,
· v perinatálnom období komplikácie pri pôrode, nedonosenosť či prenosenosť plodu,
· v postnatálnom období všetky infekcie dieťaťa do veku asi 6 mesiacov


Detská mozgová obrna sa vyskytuje asi u 2 z 1000 všetkých novorodencov. Postihnutí sú najmä predčasne narodení novorodenci, ktorí sú DMO postihovaní približne 100 – 300 –krát častejšie než bábätka narodené vo vypočítanom termíne. Príčiny DMO sa dajú nájsť len u asi 50% postihnutých detí.
Symptómy – možno pozorovať rôzne formy porúch:
- zvýšenie svalového napätia, stvrdnutie svalstva
- poruchy koordinácie a rovnováhy
- rečové poruchy
- zmena reaktivity
- poruchy pozornosti, pamäti, učenia
- nápadnosti alebo odlišnosti v emocionálnej sfére
Prognóza: U detí s detskou mozgovou obrnou nemusí dôjsť k vážnejšiemu postihnutiu intelektovej úrovne. Celkove dochádza k mentálnej retardácii u detí s DMO asi v 1/3 až 1/2 prípadov a až u 75 % sú zaznamenávané poruchy reči, aj keď verbálna zložka býva obecne silnou stránkou týchto detí, asi u 20 % prípadov sú prítomné i poruchy sluchu. IQ býva u týchto detí skôr stabilnejšie ako v bežnej populácii, väčšinou s miernou akceleračnou tendenciou vo vývoji, veľmi časté sú však aj poruchy pozornosti.
Formy detskej mozgovej obrny – poznáme dve základné formy DMO:
1)spastická – svaly majú zvýšené napätie
2)nespastická – bez zvýšeného svalového napätia

Spastické formy delíme na ďalšie:
- diparetická – ide o ochrnutie oboch dolných končatín
- hemiparetická – ide o jednostranné postihnutie hornej a dolnej končatiny
- kvadruparetická – postihuje všetky 4 končatiny

Medzi nespastické formy patrí:
-hypotonická – prejavuje sa zníženým svalovým napätím, deti majú väčší rozsah pohybov v kĺboch, môžu sa ľahko zvinúť do klbka alebo horné končatiny ovinúť okolo krku.
-extrapyramídová – postihuje motoriku horných a dolných končatín, býva postihnutá aj hybnosť rečových orgánov a preto je reč ťažko zrozumiteľná.

U detí trpiacich DMO sa tiež vyskytujú poruchy vnímania, pozornosti, pamäti, reči, zraku, sluchu.
V správaní sa môže prejaviť nekľud, nestálosť, neposednosť alebo naopak pomalosť, nezáujem, náladovosť, afektívna dráždivosť.

 (prevzaté z referátu)